The 13 Archetypes

One long code could be found hidden in The 13 Archetypes post on the Investigate Ingress blog.

[1] jmjhinihlomhooohooohnoohooohhoohnolhonjhinihooohkoohloohooohmoohooohnoohmkmhomnhkojojohohohnhohohkhhohhohlhinhhohhhklkhohlhohohlklhohihohlhklhhohhhjmhhklhhninhohohmhoojohoinhnhoholkhhohhnklhiohhklhhkoihonhhojohlklhojmhlklhkohhmohhjohhjohhnmnhmjmhmklklohklohohohohkhhohhnhmhinhhkhlhklkhohlhohohlklhohmhlhohklhhmhjhjmhhjlihninhohohklmjinhijmhlklholohooohoknhooohlokhklkhokohjmjhmkmhknohoklhooohokihooohkmhhmkmhoinhkkn

Code #1

Observations

415 letters in a specific range. The coder was truly an artist.